Rozpis ligy 3/2018turnaj v miniházené

3/2018 turnaj

22.11.2019 08:00 001 Družtvo dívky Mýto - Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov J. Krýnerová,
22.11.2019 08:15 002 Družstvo A ZŠ Mirošov - Družstvo A Dobřív R. Bastl,
22.11.2019 08:30 003 Družstvo - dívky Strašice - Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov J. Krýnerová,
22.11.2019 08:45 004 Družstvo A Strašice - Družstvo A chlapci Mýto R.Bastl,
22.11.2019 09:00 005 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družstvo - dívky Dobřív J. Krýnerová,
22.11.2019 09:15 006 Družstvo A Dobřív - Družstvo A chlapci Mýto R. Bastl,
22.11.2019 09:30 007 Družstvo - dívky Dobřív - Družstvo - dívky Strašice J. Krýnerová,
22.11.2019 09:45 008 Družstvo A Dobřív - Družstvo A Strašice R. Bastl,
22.11.2019 10:00 009 Družstvo - dívky Strašice - Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov J Krýnerová,
22.11.2019 10:15 010 Družstvo A chlapci Mýto - Družstvo A ZŠ Mirošov R. Bastl,
22.11.2019 10:30 011 Družstvo - dívky Dobřív - Družtvo dívky Mýto J. Krýnerová,
22.11.2019 10:45 012 Družstvo A Strašice - Družstvo A ZŠ Mirošov R. Bastl,