Rozpis ligy 1/2018. turnaj v miniházené

3. turnaj v miniházené

9.1.2018 08:00 001 Družstvo A Dobřív - Družstvo A ZŠ ul. Míru R. Bastl,
9.1.2018 08:15 002 Družtvo dívky Mýto - Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov J. Krýnerová,
9.1.2018 08:30 003 Družstvo A ZŠ Mirošov - Družstvo A chlapci Mýto R. Bastl,
9.1.2018 08:45 004 Družstvo - dívky Dobřív - Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru J. Krýnerová,
9.1.2018 09:00 005 Družstvo A Dobřív - Družstvo A chlapci Mýto R. Bastl,
9.1.2018 09:15 006 Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru - Družtvo dívky Mýto J.Krýnerová,
9.1.2018 09:30 007 Družstvo A ZŠ ul. Míru - Družstvo A ZŠ Mirošov R.Bastl,
9.1.2018 09:45 008 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družstvo - dívky Dobřív J.Krýnerová,
9.1.2018 10:00 009 Družstvo A ZŠ ul. Míru - Družstvo A chlapci Mýto R.Bastl,
9.1.2018 10:15 010 Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru - Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov J. Krýnerová,
9.1.2018 10:30 011 Družstvo A Dobřív - Družstvo A ZŠ Mirošov R. Baastl,
9.1.2018 10:45 012 Družstvo - dívky Dobřív - Družtvo dívky Mýto J. Krýnerová,