15.10.2020 | admin otevřeno: 3861 x

Ukázkové hodiny miniházené v Chebu

Ukázkové hodiny mini házené na Základních školách v Chebu v rámci projektu Házená Chebsko a házená do škol.

 

      V rámci dvou projektů, které se navzájem prolínají uskutečnili trenéři Házené Kynžvart v měsíci říjnu celkem čtrnáct ukázkových hodin zatím na dvou základních školách v Chebu, které se přihlásili do nově vznikající Školní ligy. Toto veškeré snažení, by mělo vést k podpoře mládežnické základny ve stávajícím dívčím oddíle FK Hvězda Cheb a k založení házenkářského klubu pro chlapce, protože vznik nových oddílů v tomto regionu je jednou z priorit nově vzniklého Karlovarského svazu házené, jehož předsedou byl nedávno zvolen Vladimír KONIG. Druhý projekt házená do škol, je řekl bych velice úspěšný a již několik let podporovaný Českým svazem házené, a to nejen materiálně. Cílem je dostat mini házenou více do podvědomí vedení škol, tělocvikářů, učitelů, a hlavně dětí na prvním stupni základních škol a v případě zájmu o náš krásný sport jim nabídnout možnost k realizaci v nejbližším oddíle. No, a právě zrealizované ukázkové hodiny by měly napomoci směřovat k těmto cílům, které určitě v této době nejsou snadné, ale vůbec ne nereálné. Na šesté základní škole se ve třech dnech dopoledne v místní tělocvičně vystřídali všechny třídy prvního stupně i s učitelkami, kdy v každé hodině bylo předvedena práce s míčem dětem, tak odpovídala jejich věku a tomu co opravdu mohou reálně zvládnout. Na 5. ZŠ to bylo zrealizováno trošku jiným způsobem a to tak, že do tělocvičny přišla jedna třída pátého ročníku a asi třináct učitelek, které ukázkovou hodinu sledovaly. Na tyto dvě školy už byly předány i materiály a míče od Českého svazu házené, z čehož jasně plyne, jak si takové spolupráce škol vážíme. Ale co bylo hlavní pro nás. Pro nás bylo hlavní, především to děti nadchnout. A že se nám to podařilo leckdy i u těch, kteří se snaží hodinám tělocviku vyhnout, by mi přítomní učitelé určitě potvrdili. Bohužel vládní opatření nám již podruhé v tomto roce vystavila stopku, kdy momentálně nemůžeme v tomto snažení pokračovat. Pevně věřím a modlím se, aby to nebylo na dlouho, abychom ještě do konce roku stihli mini házenou odprezentovat na třech dalších školách, které se do školní ligy v Chebu přihlásily a po novém roce už rozjet turnaje. V závěru jen poděkuji vedením škol a jejich učitelům za vstřícnost a neméně našim mladým děvčatům z našeho oddílu, které byly ochotny mi na těchto výjezdech pomoci. 

    

                                                                              Jiří MARŠÍK – trenér mládeže Házená Kynžvart