Výsledky družstva ZŠ Komenského B

1. ZŠ Komenského B - ZŠ Hrdličky A --
2. ZŠ Hrdličky B - ZŠ Komenského B --
3. ZŠ Komenského B - ZŠ Monty B --
4. ZŠ Komenského B - ZŠ Komenského A --
5. ZŠ Monty A - ZŠ Komenského B --
6. ZŠ Komenského B - ZŠ Komenského C --
7. ZŚ Monty C - ZŠ Komenského B --