Výsledky družstva ZŠ Hrdličky B

1. ZŠ Hrdličky B - ZŠ Monty B --
2. ZŠ Hrdličky B - ZŠ Komenského B --
3. ZŠ Komenského A - ZŠ Hrdličky B --
4. ZŠ Hrdličky B - ZŠ Monty A --
5. ZŠ Komenského C - ZŠ Hrdličky B --
6. ZŠ Hrdličky B - ZŚ Monty C --
7. ZŠ Hrdličky A - ZŠ Hrdličky B --