Rozpis ligy 2/2018. turnaj v miniházené

4. turnaj v miniházené

17.5.2018 08:00 001 Družstvo B ZŠ Mirošov - Družstvo B 3. třída R. Bastl,
17.5.2018 08:15 002 Družstvo A ZŠ Mirošov - Družstvo A chlapci Mýto J. Krýnerová,
17.5.2018 08:30 003 Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru - Družstvo - dívky Dobřív R. Bastl,
17.5.2018 08:45 004 Družstvo B ZŠ ul. Míru - Družstvo B Dobřív J. Krýnerová,
17.5.2018 09:00 005 Družstvo A ZŠ ul. Míru - Družstvo A Dobřív R. Bastl,
17.5.2018 09:15 006 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družtvo dívky Mýto J. Krýnerová,
17.5.2018 09:30 007 Družstvo B ZŠ Mirošov - Družstvo B Dobřív R. Bastl,
17.5.2018 09:45 008 Družstvo A ZŠ Mirošov - Družstvo A Dobřív J. Krýnerová,
17.5.2018 10:00 009 Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru - Družtvo dívky Mýto R. Bastl,
17.5.2018 10:15 010 Družstvo B ZŠ ul. Míru - Družstvo B 3. třída J. Krýnerová,
17.5.2018 10:30 011 Družstvo A ZŠ ul. Míru - Družstvo A chlapci Mýto R. Bastl,
17.5.2018 10:45 012 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družstvo - dívky Dobřív J. Krýnerová,
17.5.2018 11:00 013 Družstvo B ZŠ Mirošov - Družstvo B ZŠ ul. Míru R. Bastl,
17.5.2018 11:15 014 Družstvo A chlapci Mýto - Družstvo A Dobřív J. Krýnerová,
17.5.2018 11:30 015 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru R. Bastl,
17.5.2018 11:45 016 Družstvo B 3. třída - Družstvo B Dobřív J. Krýnerová,
17.5.2018 12:00 017 Družstvo A chlapci Mýto - Družstvo A Dobřív R. Bastl,
17.5.2018 12:15 018 Družstvo - Dívky ZŠ Mirošov - Družstvo - Dívky ZŠ ul. Míru J. Krýnerová,